Sme spolok mladých praktických lekárov, ktorým záleží na kvalite nášho odboru.

Mladí Praktici Slovensko2024-02-29T13:56:35+01:00

Kto sme?

Sme lekári a lekárky, zaradení do odboru všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári do piatich rokov po atestácii. Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.

S nami je cesta k praktickému lekárstvu jednoduchšia.

Pomôžeme vám
s predatestačnou prípravou

Organizujeme zahraničné
spolupráce a stáže

Budujeme komunitu
nadšených praktikov

Kalendár podujatí

5. Dni mladých praktikov

26. – 27. 4. 2024 – Residence Hotel Donovaly

Archív podujatí

44. výročná konferencia SSVPL

12. – 14. 10. 2023 – Hotel Bellevue Horný Smokovec

KROKOVAČKA – Zakráčaj si so svojím lekárom

19. 5. 2023 – Kuchajda Bratislava

4. Dni mladých praktikov

24. – 26. 3. 2023 – Šport Hotel*** Donovaly

Staňte sa naším členom a využívajte všetky výhody.

  • Podporujeme všetkých, ktorí sa chcú neustále vzdelávať.

  • Pomáhame organizovať zahraničné stáže a pobyty, pretože si myslíme, že zahraničné skúsenosti nás obohacujú a zvyšujú kvalitu našej práce.

  • Podporujeme inovatívny prístup a prinášame zahraničných odborníkov na naše kongresy a akcie. Sami sa zúčastňujeme zahraničných konferencií a prednášok.

  • Každoročne organizujeme konferenciu Dni mladých praktikov, ktorá prispieva tak k zvyšovaniu našej kvalifikácie ako aj k budovaniu vzájomných vzťahov.

  • Staráme sa o našu komunitu, podporujeme rôzne domáce projekty a akcie, ktorých cieľom je priblížiť našu prácu pacientom a verejnosti.

  • Sme súčasťou SSVPL – Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Novinky na našom YouTube

5. Dni Mladých Praktikov

Pozvánka na 5. ročník odborného podujatia Dni Mladých praktikov

Súťaž kazuistík

MUDr. Katarína Kováčová odovzdala cenu výherkyni druhého kola súťaže kazuistík

Najnovšie články