Sme spolok mladých praktických lekárov, ktorým záleží na kvalite nášho odboru.

Mladí Praktici Slovensko2023-11-30T13:34:41+01:00

Kto sme?

Sme lekári a lekárky, zaradení do odboru všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári do piatich rokov po atestácii. Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.

S nami je cesta k praktickému lekárstvu jednoduchšia.

Pomôžeme vám
s predatestačnou prípravou

Organizujeme zahraničné
spolupráce a stáže

Budujeme komunitu
nadšených praktikov

Kalendár podujatí

XXV. ROČNÍK – Monotématický hepatologický deň 2023

8. 12. 2023 – Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava

5. Dni mladých praktikov

26. – 27. 4. 2024 – Residence Hotel Donovaly

Viac info čoskoro

Archív podujatí

44. výročná konferencia SSVPL

12. – 14. 10. 2023 – Hotel Bellevue Horný Smokovec

KROKOVAČKA – Zakráčaj si so svojím lekárom

19. 5. 2023 – Kuchajda Bratislava

4. Dni mladých praktikov

24. – 26. 3. 2023 – Šport Hotel*** Donovaly

Staňte sa naším členom a využívajte všetky výhody.

  • Podporujeme všetkých, ktorí sa chcú neustále vzdelávať.

  • Pomáhame organizovať zahraničné stáže a pobyty, pretože si myslíme, že zahraničné skúsenosti nás obohacujú a zvyšujú kvalitu našej práce.

  • Podporujeme inovatívny prístup a prinášame zahraničných odborníkov na naše kongresy a akcie. Sami sa zúčastňujeme zahraničných konferencií a prednášok.

  • Každoročne organizujeme konferenciu Dni mladých praktikov, ktorá prispieva tak k zvyšovaniu našej kvalifikácie ako aj k budovaniu vzájomných vzťahov.

  • Staráme sa o našu komunitu, podporujeme rôzne domáce projekty a akcie, ktorých cieľom je priblížiť našu prácu pacientom a verejnosti.

  • Sme súčasťou SSVPL – Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Novinky na našom YouTube

Súťaž kazuistík

MUDr. Katarína Kováčová odovzdala cenu výherkyni druhého kola súťaže kazuistík

MUDr. Silvia Masaryková

Zahraničné stáže a vzdelávacie aktivity v zahraničí.

Najnovšie články