Je tu ďalšia lákavá pracovná ponuka. Ambulancia všeobecného lekára v Banskej Bystrici ponúka možnosť praxe pre rezidenta / lekára v príprave.

V prípade záujmu kontaktuje MUDr. Evu Hudobovú na mailovej adrese mudrhudobova@gmail.com.