Kto sme?

Sme spolok mladých praktických lekárov, ktorým záleží na kvalite nášho odboru. Sme lekári a lekárky, zaradení do odboru všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári do piatich rokov po atestácii. Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.

Čo robíme?

Postupne uverejňujeme informácie o vzdelávaní v odbore, informácie užitočné pre prax a novinky o aktuálnom dianí. Za svoju prioritu považujeme rozširovanie našich kruhov o mladých lekárov, propagáciu odboru všeobecné lekárstvo a podporu mladých kolegov vo vzdelávaní. Radi prijímame nových aktívnych členov z radov rezidentov a rezidentiek a mladých všeobecných lekárov a lekárok, ale i skúsených starších sympatizantov, ktorí sa zapájajú do vzájomnej komunikácie aj cestou sociálnej siete Facebook, kde úspešne funguje naša diskusná stránka s názvom Mladí Praktici Slovensko.

Náš tím

MUDr. Katarína Kováčová, MPH

Oblasť záujmu: nefrológia, sonografia

MUDr. Jozef Čajka

Oblasť záujmu: diabetológia

MUDr. Ľubomír Molčan, MSc.

Oblasť záujmu: urgentná medicína

MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.

Oblasť záujmu: mikrobiológia

MUDr. Ema Miznerová

Oblasť záujmu: kardiológia, sonografia

MUDr. Mgr. Silvia Masaryková, MPH

Oblasť záujmu: zahraničné pobyty

MUDr. Monika Cáková

Oblasť záujmu: paliatívna medicína

MUDr. Erik Györfi

Oblasť záujmu: hepatológia

Medzinárodná spolupráca

Sme aktívni aj v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov prvého kontaktu v Európe. Patríme do hnutia EYFDM (European Young Family Doctor´s Movement, pôvodne známe pod názvom Vasco da Gama Movement), ktoré každoročne organizuje stretnutia mladých praktikov v rámci prekonferencie WONCA, ktorá predchádza európsku konferenciu WONCA (Svetová organizácia rodinných a praktických lekárov). Na tomto podujatí každoročne prezentujeme svoje aktivity na európskej pôde. Členstvo v medzinárodnom hnutí EYFDM umožňuje mladým lekárom absolvovať veľmi výhodné zahraničné stáže a výmenné pobyty.

Slovenská spolupráca

Každoročne prezentujeme aktivity Slovenských Mladých praktikov na výročnej konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách formou workshopu. Každý rok sa náš workshop teší vyššiemu záujmu. Spolupracujeme aj na odborných workshopoch iných organizácií. Tešíme sa, že tento rok 2023 organizujeme už 4. Dni Mladých praktikov.