Kto sú Mladí praktici?

Sme spolok mladých praktických lekárov, ktorým záleží na kvalite nášho odboru. Sme lekári a lekárky, zaradení do odboru všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári do piatich rokov po atestácii. Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.