Antibiotiká, lieky zachraňujúce životy, strácajú pri častom a neúčinnom používaní svoju účinnosť a liečba nimi prestáva zaberať. Aj tento rok na to aj na Slovensku upozornil Svetový týždeň povedomia o antibiotikách.

V rámci riešenia problematiky narastajúcej antibiotickej rezistencie vo svete patrí poďakovanie slovenským Mladým praktikom, ktorí sa zapojili do realizácie projektu Európskej komisie – štúdie zameranej na prekážky účinnej realizácie štátnych politík proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) v členských štátoch EÚ, Nórsku a Islande – STUDY ON BARRIERS TO EFFECTIVE AMR POLICIES. Správa bola vypracovaná v rámci programu EU4Health: https://bit.ly/study-antimicrobial-resistance

Z výsledkov záverečnej správy štúdie, na ktorej sa podieľali aj Mladí praktici zo Slovenska vyplynulo množstvo záverov, ktoré poskytujú cenné informácie na podporu cieľa EÚ v boji proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) zlepšením tvorby a implementácie národných akčných plánov. Tie by mali obsahovať účinné opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií a obozretné používanie antimikrobiálnych látok.

Na jednej strane sme poctení, že ako Mladí Praktici dostávame príležitosť zúčastňovať sa celoeurópskych štúdií; na strane druhej sme hrdí, že dokážeme svojou aktivitou, angažovanosťou a skúsenosťami prispievať ku kreovaniu jednotnej európskej politiky, s cieľom ochrániť v čo najväčšej miere zdravie našich pacientov.

Prečítajte si článok, ktorý vyšiel koncom minulého roka v časopise Všeobecný praktik: