V dňoch 22.-28. apríla 2024 sa v tureckom Erdine uskutoční 13th TAHEK and EUROPREV Forum Conference Exchange, ktorú organizuje EYFDM (European Young Family Doctors´ Movement).

Ponúkame všetkým mladým praktikom príležitosť byť účastníkmi tohto odborného podujatia.

Vybraným záujemcom poskytneme:

  • bezplatnú účasť  na 2024 Európskom fóre,
  • bezplatné ubytovanie v hosťujúcich rodinách,
  • bezplatnú registráciu na 13th International Trakya Family Medicine Congress (TAHEK).

Pošlite do 18. 2. 2024 CV a motivačný list v anglickom jazyku národnému delegátovi – MUDr. Silvii Masarykovej na email: necslovakia@gmail.com