Tradične pred hlavnou konferenciou WONCA v belgickom Bruseli sa konala prekonferencia EYFDM (European Young Family Doctors Movement), na ktorej sa stretlo viac ako 100 účastníkov z radov európskych mladých praktikov. Nechýbali medzi nimi ani zástupcovia Mladých praktikov, odbornej sekcie SSVPL, ktorých viedla ich predsedníčka Katarína Kováčová.

Aktívne a inšpiratívne prezentácie kazuistiky

Dostala som priestor na aktívnu desaťminútovú prezentáciu kazuistiky na tému Osteoporotická fraktúra v ambulancii všeobecného lekára hneď v prvom bloku. Následne sme mali päťminútovú diskusiu, kde sme si porovnali možnosti denzitometrických vyšetrení a liečby osteoporózy v iných krajinách Európy. Okrem mojej témy vystúpila mladá praktička z Portugalska, ktorá priniesla skúsenosti z ojedinelej tuberkulózy skrota po liečbe neoplazie močového mechúra imunoterapiou z BCG (liečivou látkou prípravku je Bacillus-Calmette-Guérin). So zaujímavým prípadom prišla aj mladá španielska praktička, ktorá prezentovala tzv. triádu atlétov, kde nadmerné cvičenie a posadnutosť zdravým životným štýlom môže viesť až k zdravotným ťažkostiam. Tento syndróm sa často vyskytuje u mladých a dospievajúcich žien.

Silvia Masaryková

Inšpiratívne dvojdňové stretnutie desiatok všeobecných lekárov z celej Európy bolo intenzívne naplnené nielen kvalitným odborným programom, ale vďaka sociálnemu programu aj príležitosťou na zoznamovanie sa s kolegami z celej Európy, nadväzovanie nových kontaktov a priateľstiev a vzájomnej výmeny odborných aj osobných skúseností o systéme fungovania všeobecného lekárstva v rôznych krajinách Európy.

Slovenskí zástupcovia, rovnako ako ostatní účastníci, ocenili odborný aj sprievodný program konferencie, nasadenie belgického organizačného tímu a vyjadrili presvedčenie, že získané skúsenosti budú veľkou inšpiráciou nielen pre mladých začínajúcich všeobecných lekárov, ale aj pre rozvoj odboru v ich domovskej krajine.

Kazuistiky predstavené v siedmich blokoch

V rámci 28. WONCA Europe Conference v belgickom Bruseli dostali priestor aj slovenskí Mladí praktici. Svoje kazuistiky predstavili v siedmich blokoch. Mnohí prednášali prvýkrát v angličtine, ale predsedajúci blokov vedeli posmeliť a pomôcť v prípade, že im náhodou nejaké anglické slovo v strese vypadlo. SSVPL dlhodobo a intenzívne podporuje účasť svojich členov. Zvlášť sme hrdí na aktívnu účasť, keď Mladí praktici inšpirujú, ale aj osobne prispievajú svojimi skúsenosťami a vedomosťami k odbornému programu oboch konferencií. Delegáti konferencií zastupujú nás všetkých a o svoje skúsenosti a novozískané poznatky sa vždy po návrate radi podelia aj s ostatnými členmi SSVPL.

Týmto by sme chceli povzbudiť všetkých mladých praktikov, ak máte nejakú zaujímavú kazuistiku, nebojte sa zapojiť!

Iný pohľad na fungovanie lekára v rámci Európy

Bol som milo prekvapený otvoreným prístupom účastníkov, s ktorými sa dala preberať akákoľvek téma, čo vnieslo úplne iný pohľad fungovania praxe všeobecného lekára v rámci Európy, zvlášť v porovnaní so Slovenskom. Z prednášok ma najviac oslovilo zameranie konferencie na dôležitosť psychohygieny, stabilitu a komfort zdravotníkov po pracovnej, ale aj súkromnej stránke, kde sa preberal aj vplyv práce na rodinu, vzťahy a citlivú reakciu s dôrazom na rýchle riešenie úbytku lekárov z ambulantnej sféry, ktorá sa netýka len Slovenska. Z charakteru prednášok sa mi najviac páčil formát jeden slide päť minút. Pre dynamiku, vecnosť.

Jozef Čajka

Účasť na WONCA vyhrala v súťaži kazuistík

Bola som súčasťou WONCA Brusel ako člen Mladých praktikov, ktorý túto možnosť vyhral v súťaži kazuistík. Je to moja prvá účasť na kongrese a  túto možnosť/výhru som veľmi uvítala. Bolo pre mňa obrovským prínosom vidieť dianie lekárov z celého sveta. Na kongrese sa riešili skutočne svetové problémy – ako bol zvládnutý COVID v ambulancii všeobecného lekára, ceny stále stúpajúcich cenných liekov, overdiagnoses, čiže vytváranie nových a nových diagnóz, zbytočné vyšetrovanie pacienta… Zároveň som cítila na WONCA výraznú apeláciu na spoluprácu medzi jednotlivými krajinami na dosiahnutie cieľov. Plné boli aj sály, ktoré sa týkali prednášok na konkrétne diagnózy. Boli veľmi prínosné pre prax.

Je mi však ľúto, že ani v jednej európskej štúdii sa nevyskytli štatistické zhodnotenia zo slovenských nemocníc od slovenských lekárov. Boli evidované krajiny západnej Európy, zo strednej Európy Česká republika, Rakúsko. Rumunsko, Bulharsko a Slovensko chýbali. Rada by som to čiastočne napravila, a tak som sa prihlásila za člena EGPRN, čo je takisto pododvetvie WONCA, ktorej úlohou je zapojenie sa daného lekára do európskych štúdií. A už som aj dostala niektoré ohlasy na zapojenie sa do štúdie práve so sonografiou v praxi všeobecných lekárov, ktorej sa venujem.

Ema Miznerová

Aktívne a inšpiratívne prezentácie kazuistiky

Dostala som priestor na aktívnu desaťminútovú prezentáciu kazuistiky na tému Osteoporotická fraktúra v ambulancii všeobecného lekára hneď v prvom bloku. Následne sme mali päťminútovú diskusiu, kde sme si porovnali možnosti denzitometrických vyšetrení a liečby osteoporózy v iných krajinách Európy. Okrem mojej témy vystúpila mladá praktička z Portugalska, ktorá priniesla skúsenosti z ojedinelej tuberkulózy skrota po liečbe neoplazie močového mechúra imunoterapiou z BCG (liečivou látkou prípravku je Bacillus-Calmette-Guérin). So zaujímavým prípadom prišla aj mladá španielska praktička, ktorá prezentovala tzv. triádu atlétov, kde nadmerné cvičenie a posadnutosť zdravým životným štýlom môže viesť až k zdravotným ťažkostiam. Tento syndróm sa často vyskytuje u mladých a dospievajúcich žien.

Silvia Masaryková