Ak sa zvýši počet mladých všeobecných lekárov so silnejšími kompetenciami a zdravotných sestier s posilnenými kompetenciami, časť starostlivosti sa podľa SSVPL presunie do primárnej sféry. Znížia sa tak náklady na drahšiu špecializovanú starostlivosť a hospitalizáciu pacientov.

Kvalita zdravotnej starostlivosti je u nás horšia, ba až kritická. Súvisí s nedostatkom lekárov a zdravotných sestier, s ich extrémnou preťaženosťou. Zhodnotil to všeobecný lekár a člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) Štefan Krnáč.

Približne 70 pacientov denne, čo je bežný počet ľudí v ambulanciách všeobecných lekárov, nemôže byť podľa neho vyšetrených kvalitne a bezpečnosť je s únavou lekára čím ďalej menšia.

„Nedostatok praktických lekárov, najväčší problém primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, je priamym dôsledkom ich malých a nedostatočných kompetencií. V porovnaní s kompetenciami praktických lekárov pre dospelých v iných krajinách Európskej únie sú dosť oklieštené,“ poznamenal.

Mladí nemajú záujem

Tento fakt podľa neho spôsobuje aj malý záujem o štúdium praktického lekárstva pre dospelých.

„Mladí lekári nemajú záujem stať sa len ‚vypisovačmi lístkov‘, pretože chcú využívať svoj mozgový potenciál, vďaka ktorému náročné vysokoškolské štúdium ukončili,“ doplnil Krnáč.

Keď sa k tomu pridajú nízke platby od zdravotných poisťovní, pre ktoré ambulancie ledva prežívajú, povolanie všeobecného lekára sa študentom medicíny javí ako najmenej príťažlivá perspektíva.

Ich odchod do krajín EÚ, kde je úroveň zdravotníctva vyššia, nie je prekvapujúci.

Zle nastavený systém

Závažným nedostatkom slovenského zdravotníctva je podľa zástupcov SSVPL zle nastavený systém. Na zlyhávanie primárnej starostlivosti nadväzuje rovnako preťažená a drahá špecializovaná starostlivosť a nedostatok personálu v nemocniciach.

Ak sa zvýši počet mladých všeobecných lekárov so silnejšími kompetenciami a zdravotných sestier s posilnenými kompetenciami, časť starostlivosti sa podľa SSVPL presunie do primárnej sféry a znížia sa náklady na drahšiu špecializovanú starostlivosť a hospitalizáciu pacientov.

 

Pôvodný článok: https://sita.sk/vzdravotnictve/ssvpl-problemom-primarnej-sfery-je-nedostatok-lekarov/