Bratislava 6. júla (TASR) – Na Slovensku chýba 400 všeobecných lekárov pre dospelých a 223 primárnych pediatrov. Vyplýva to z výsledkov vyhodnotenia stavu siete. Najkritickejšia situácia so všeobecnými lekármi je v okresoch Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Krupina a Poltár. V odbornosti pediatria patria medzi najviac kriticky nedostatkové okresy Krupina, Veľký Krtíš, Gelnica a Malacky. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

„Sieť všeobecných lekárov pre dospelých zabezpečuje 2404 všeobecných lekárov, kde súčet ich úväzkov predstavuje 2071 lekárskych miest. Priemerný vek všeobecných lekárov je na úrovni 57 rokov a 41 percent z nich je vo veku 63 a viac rokov,“ zhodnotil rezort. Sieť primárnych pediatrov aktuálne tvorí 1216 lekárov. Ich súčet úväzkov predstavuje 993 lekárskych miest. Priemerný vek pediatrov je na úrovni 59 rokov a 48 percent z nich je vo veku 63 a viac rokov.

Výsledky vyhodnotenia stavu verejnej minimálnej siete všeobecných lekárov a primárnych pediatrov pripravilo ministerstvo zdravotníctva prvýkrát podľa nových pravidiel. Nový spôsob definuje sieť na úrovni okresu, a nie na úrovni kraja. Potrebný počet lekárskych miest je stanovený optimálne, a nie ako minimálny počet. Každoročný spôsob výpočtu potrebného počtu lekárov reaguje na demografické zmeny v populácii. Pre každý okres je stanovená potrebná kapacita a zároveň vyčíslený počet neobsadených, respektíve chýbajúcich lekárskych miest. Nové pravidlá sú súčasťou prebiehajúcej reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Klasifikácia okresov zaraďuje okresy do jedného zo štyroch stupňov podľa miery ohrozenia na základe troch parametrov klasifikácie, ktorými sú miestna dostupnosť, kapacitná priepustnosť a veková štruktúra lekárov. „Mapy klasifikácie okresov sú kľúčovou vstupnou informáciou úspešnej adresnosti motivačných opatrení. Cieľom je smerovať stimuly do okresov, ktoré sú najkritickejšie z pohľadu nedostatku všeobecných lekárov,“ doplnil rezort.

Jedným z prvých opatrení na podporu a stabilizáciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti je aj nenávratný finančný príspevok na zriadenia ambulantnej praxe. Opatrenie je financované z prostriedkov plánu obnovy vo výške 10 miliónov eur.

 

Pôvodný článok: https://www.teraz.sk/slovensko/mz-na-slovensku-chyba-400-vseobecnyc/645708-clanok.html