Výška príspevku na úrovni obce bude 60.000 eur a na úrovni okresu 50.000 eur. Potrebné dokumenty ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

Bratislava 6. júla (TASR) – Všeobecní lekári pre dospelých a pediatri môžu požiadať o nenávratnú finančnú podporu na zriadenie ambulancie. Ide o jedno z prvých opatrení na podporu a stabilizáciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Opatrenie je financované z prostriedkov Plánu obnovy vo výške desať miliónov eur so začiatkom čerpania v roku 2022. Cieľom je podľa ministerstva podporiť vznik 170 všeobecných ambulancií a odstrániť niektoré bariéry, ktoré odrádzajú mladých lekárov stať sa všeobecnými lekármi.

O príspevky sa budú môcť uchádzať aj lekári, ktorí ešte nezískali povolenie na prevádzkovanie ambulancie. Zároveň sa môžu o príspevky uchádzať aj existujúci poskytovatelia, ktorí plánujú zriadiť všeobecnú ambulanciu, kde chcú zamestnať všeobecného lekára alebo pediatra, a preukážu splnenie rovnakých podmienok ako v prípade nového lekára žiadateľa.

Ministerstvo odhaduje, že výzva by sa mohla vyhlásiť v auguste. Výška príspevku na úrovni obce bude 60.000 eur a na úrovni okresu 50.000 eur. Potrebné dokumenty ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

Na základe výsledkov vyhodnotenia stavu siete na Slovensku chýba 400 všeobecných lekárov pre dospelých a 223 primárnych pediatrov. Medzi najviac kriticky nedostatkové okresy v odbornosti všeobecné lekárstvo patria okresy Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Krupina a Poltár. Medzi najviac kriticky nedostatkové okresy v odbornosti pediatria patria okresy Krupina, Veľký Krtíš, Gelnica a Malacky.

 

Pôvodná článok: https://www.teraz.sk/slovensko/vseobecni-lekari-mozu-poziadat-o/645753-clanok.html