Mladé praktičky, mladí praktici, medzinárodná spolupráca s kolegami zo zahraničia je jednou z najvýznamnejších zložiek rozširovania našich skúseností v praxi začínajúcich všeobecných lekárov.

Aj preto je nám cťou, že naša predsedníčka MUDr. Katarína Kováčová sa zúčastňuje v týchto dňoch, 6. – 7. júna 2023, prekonferencie EYFDM (European Young Family Doctors Movement) v Bruseli v Belgicku, na ktorej sa stretáva asi sto mladých praktických lekárov z celej Európy. Témou tohtoročnej prekonferencie je heslo „Nemôžete vždy dostať to, čo chcete“.

Miestom konania prekonferencie EYFDM je budova INAMI-RIZIV Galilee v centre Bruselu. Nachádza sa v nej Národný inštitút pre nemocenské a invalidné poistenie (RIZIV-INAMI), ktorý zabezpečuje povinné poistenie zdravotnej starostlivosti a dávok pre takmer všetkých belgických občanov. V rokoch 2017 až 2020 prešla rozsiahlou rekonštrukciou a teraz je multifunkčnou budovou s kanceláriami ústavu, no zároveň ponúka moderné konferenčné centrum a miesto stretávania sa zdravotníkov a tvorcov zdravotnej politiky.

Aj keď len dvojdňový, program prekonferencie je nesmierne bohatý a skladá sa z troch sekcií – vedecký program, výmenný program a sociálny program.

Vo vedeckom programe, v rámci hesla prekonferencie „Nemôžete vždy dostať to, čo chcete“, sa jej účastníci v rámci štyroch blokov pýtajú – Mám pracovať v skupinovej praxi alebo sám? Ako nájsť rovnováhu medzi profesionálnym a osobným životom? Ako si vybrať medzi tým, čo chce pacient, a tým, čo mi nariaďujú vedecké a vládne smernice? Ako sa brániť rastúcemu množstvu falošných správ, ktoré prinášajú do ambulancie pacienti? A ako oznámim zlé správy?

Dnes prebiehali voľby do EYFDM (European Young Family Doctors Movement). Nechýba tam ani predsedníčka Mladých praktikov MUDr. Katarína Kováčová zo Slovenska, ďalší národní delegáti sú online. Volili sa členovia a zástupcovia do funkcií na ďalšie 3 roky.

Prekonferenčná výmena sa teší veľkému záujmu a v rámci nej navštívia záujemcovia rôzne zamerané centrá primárnej zdravotnej starostlivosti v Bruseli.

V rámci sociálneho programu účastníci prekonferencie navštívia atraktívne miesta v Bruseli.

 

Tento rok ponúka EYFDM vo svojej bohatej lotérii 1 x bezplatnú registráciu na WONCA World v Austrálii, WONCA konferenciu a predkonferenciu v Dubline (3+3) a EYFDM Forum vo Viedni (2) a bezplatné predplatné na online vzdelávaciu platformu AMBOSS (28!). Aby ste sa mohli losovania zúčastniť a vyhrať ceny, nemusíte byť v Bruseli, preto ich zdieľajte vo svojich krajinách. Losovanie končí v sobotu 10.6. o 11:00. Všetky prostriedky, ktoré sa v lotérii vyzbierajú, podporujú štipendiá EYFDM.

Oficiálny belgický hostiteľský organizačný výbor tvorí veľká skupina mladých a budúcich všeobecných lekárov. Prekonferencia je prvým podujatím, ktoré spoločne organizujú francúzske a holandsky hovoriace hnutia mladých rodinných lekárov v Belgicku: „SSM-J“ a „Jong Domus“. Organizačný výbor verí, že táto spolupráca aj samotná prekonferencia povedie k ďalším spoločným podujatiam pre mladých všeobecných lekárov v Belgicku.

Ak máte záujem navštevovať zahraničné aktivity a pripojiť sa k Mladým praktikom, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho webového formulára na stránke www.mladipraktici.sk