Pozývame vás na ONLINE webinár s názvom Pacient v centre záujmu pri bežných aj zriedkavých ochoreniach, ktorý sa uskutoční 3. mája v čase od 17:00 do 19:00.

Hostia a ich témy:

Doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc. – THE DAY AFTER – fibrilácia predsiení po COVID-19.
MUDr. Peter Makara – Včasný záchyt fibrilácie predsiení v ambulancii praktického lekára.
MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MPH – Ako diagnostikovať akromegáliu čo najskôr.

Na webinár je potrebné zaregistrovať sa na www.idl.sk