Pozývame vás na ONLINE webinár s názvom Management migrény v praxi, ktorý sa uskutoční 18. apríla v čase od 17:00 do 19:00.

Hostia a ich témy:

MUDr. Martina Kudláčová – Diferenciálna diagnostika bolesti hlavy v ambulancii neurológa.
MUDr. Michal Kováčik – Možnosti akútnej terapie migrény, jej princípy a riziká.
MUDr. Peter Makara, MPH – Migréna – management a liečba v ambulancii praktického lekára.

Na webinár je potrebné zaregistrovať sa na www.idl.sk