V rámci WONCA Europe konferencie v Bruseli, ktorá sa uskutočnila 7.-10.6.2023 dostali priestor aj mladí praktici. Svoje kazuistiky predstavili v 7-mich blokoch.

Hneď v prvom bloku kazuistík vystúpila MUDr. Mgr. Silvia Masaryková MPH, mladá praktička so svojou kazuistikou ohľadom bolestí na hrudníku, z ktorej bola kompresívna osteoporotická fraktúra. Každý prednášajúci mal 10 minút času. Mnohí prednášali prvýkrát v angličtine, ale predsedajúci blokov vedeli posmeliť a pomôcť v prípade, že im náhodou nejaké anglické slovo v strese vypadlo.

Týmto by sme chceli povzbudiť všetkých mladých praktikov, ak mate nejakú zaujímavú kazuistiku, nebojte sa zapojiť!