Mladí praktici sa zúčastnili prvého oficiálneho stretnutia SSVPL a Slovenskej hepatologickej spoločnosti na pôde Hegito, na ktorom sa spečatila dlhoročná spolupráca všeobecných lekárov a hepatológov.

Pracovná skupina SSVPL pre hepatológiu, v zložení MUDr. Erik Györfi,  MUDr. Jozef Čajka a MUDr. Katarína Kováčová, na pôde II. Internej kliniky SZU – Hepatologicko-gastroenterologickej transplantácie Hegito spolu s docentom MUDr.  Ľubomírom Skladaným PhD., h.doc, MUDr. Danielou Žilinčanovou a MUDr. Svetlanou Adamcovou-Selčanovou, PhD. diskutovala na tému pečeňové ochorenia v slovenskej populácii, ich skríning a manažment.

Uvedomujeme si, že v našich ambulanciách stretávame asi najširšie spektrum pacientov, a preto berieme vážne našu rolu a naše možnosti  v ich záchyte aj počas preventívnej prehliadky v ambulancii všeobecného praktického lekára. 

Prijímame výzvu a chceme v rámci spoločnej spolupráce navrhnúť jasné diagnostické a terapeutické postupy pre naše ambulancie s cieľom zvrátiť tieto negatívne čísla a priniesť jasné návody ako vyhľadávať, zachytiť a liečiť pacientov s pečeňovými ochoreniami v našich ambulanciách.

Viac sa téme pečeňové ochorenia budeme venovať v Bloku Slovenskej hepatologickej spoločnosti na 44. výročnej konferencii SSVPL v Tatrách. Všeobecní lekári, pozývame vás na toto najväčšie odborné stretnutie, ktoré prináša nové pohľady do tých tém, ktoré nás trápia. Príďte, tešíme sa na vás!