Slovenská hypertenziologická spoločnosť vás pozýva na 9. ŠKOLU HYPERTENZIE 3. až 4. novembra 2023 v Dolnom Kubíne, ktorej cieľom je zlepšenie manažmentu artériovej hypertenzie na Slovensku. Je pripravený zaujímavý program plný prednášok a workshopov na témy ako „Pacient s artériovou hypertenziou a diferenciálna diagnostika hypertenzie“, „Špecifické fenotypy hypertenzie“ alebo „Manažment pacienta s artériovou hypertenziou“.

Viac informácií nájdete v programe.