… aj na odborných konferenciách majú Mladí praktici príležitosť rásť

Odborné obohacovanie, zbieranie skúsenosti z iných odborov, aj zo zahraničia, inšpirácie na zlepšovanie existujúcej situácie, vytváranie nových profesionálnych kontaktov, ale aj osobných priateľstiev a samozrejme aj príležitosť na aktívny oddych, či spoločenské vyžitie. To všetko nájdete na významných odborných stretnutiach, ktoré na slovenských všeobecných praktických lekárov čakajú v najbližšom období.

Aj v tomto roku nebudú 11.-13. októbra na XXXIX. ročníku Výročnej konferencie SSVPL chýbať Mladí praktici. Tento rok konferencie je venovaný téme Všeobecné lekárstvo v tieni a pre jej účastníkov je pripravený program s približne 100 prednáškami doplnenými praktickými workshopmi.

Štvrtok popoludní od 16.00 je workshop vyhradený práve Mladým praktikom. Vedie ho ich predseda MUDr. Peter Lipovský: „Na tomto stretnutí budeme hovoriť o praktických záležitostiach, ktoré sa mladých všeobecných lekárov bytostne týkajú. Napríklad ako získať a ako si rozbehnúť prax, ako prevziať prax od staršieho kolegu, ako správne riešiť ekonomické a praktické záležitosti. Budeme hovoriť o vzťahoch s poisťovňami, o vzťahoch so združeniami, ktoré všeobecných lekárov na Slovensku zastrešujú,“ konkretizoval MUDr. Peter Lipovský.

Jednou z diskutovaných tém nielen workshopu Mladých praktikov, ale aj celej konferencie bude rezidentský program, ktorý by mal motivovať absolventov medicíny, aby sa chceli stať práve všeobecnými lekármi pre dospelých. Ministerstvo zdravotníctva teda finančne podporuje trojročnú prípravu lekárov, ale niekedy výhody rezidentského programu nevhodne komunikuje.

Takto nešťastne bola v prípade lekárok komunikovaná téma rezidentského programu a materskej a rodičovskej dovolenky. Novela zákona hrozbu vracania financií síce už zmenila, ale my teraz musíme začať opäť dôraznejšie komunikovať fakt, že po atestácii sa materská a rodičovská dovolenka nebude počítať do piatich rokov, ktorými sa lekár v rezidentskom programe zaväzuje, že ich odrobí na Slovensku, ale že v prípade materskej a rodičovskej dovolenky sa dá tých päť rokov rozdeliť do dlhšieho obdobia, prerušovaného práve materskou a rodičovskou dovolenkou. Študentky medicíny by v tom mali mať jasno, pretože mnohé by sa aj rady stali všeobecnými lekárkami, ale obávajú sa sankcií,“ spresnil MUDr. Peter Lipovský a dodal, že mladí účastníci kongresu môžu kreovať program aj ochotou podeliť sa s vlastnými skúsenosťami, čo ich trápi, čo ich zaujíma, kde vidia rezervy.

SSVPL organizuje v termíne 26.-29. júna 2019 v Bratislave 24. konferenciu WONCA EUROPE, na ktorej sa stretnú reprezentanti všeobecného lekárstva z celej Európy.

Pred samotnou konferenciou sa uskutoční dvojdňová pre-konferencia s kapacitou približne 120 miest určená mladým lekárom zaradeným do odboru všeobecné lekárstvo alebo všeobecným lekárom do 5 rokov po atestácii. Mladých lekárov čakajú odborné prednášky a zaujímavé workshopy a kľúčových  prednášajúcich môžu stretnúť aj na hlavnej konferencii.

Predseda združenia Mladých praktikov MUDr. Peter Lipovský pozýva na pre-konferenciu mladých praktikov z celého Slovenska nielen ako jej účastníkov, ale aj ako aktívnych vystupujúcich. Informácie o konferencii sa budú aktualizovať na facebookej stránke Mladí praktici Slovenska.

Pripravujeme štyri workshopy – dva teoretické a dva praktické, radi by sme prezentovali témy ako brušná sonografia, prvá pomoc v ambulancii všeobecného lekára alebo mimo ambulancie. Ďalšie témy sa kreujú, ale veríme, že budú pre účastníkov konferencie prínosné. Aj starší a skúsenejší kolegovia majú teda ešte stále dosť času a priestoru prispieť do programu konferencie aktuálnou témou,“ konkretizoval MUDr. Lipovský.

V júni budúceho roka sa teda v Bratislave za prítomnosti asi 2 000 všeobecných lekárov z celej Európy uskutoční veľký sviatok všeobecného lekárstva, ktorý by mal nielen lekárom, ale najmä slovenskej spoločnosti zdôrazniť význam primárnej starostlivosti v systéme celkovej zdravotnej starostlivosti.

Ani pacient nechce mať u praktického lekára starostlivosť typu, že ho „od dverí“ vyšetrí a buď mu predpíše antibiotiká alebo rovno dá do ruky výmenný lístok. Toto nie je primárny kontakt. A aj keď to takto nikdy nefungovalo, za posledných 10-15 rokov sa situácia vo vnímaní všeobecného lekárstva zhoršila. Čím skôr tento trend otočíme, tým lepšie pre pacientov, samotných lekárov, ale najmä pre celú spoločnosť.“

Pre SSVPL je organizácia samotnej konferencie WONCA EUROPE na Slovensku veľkou poctou a zároveň výzvou. Pre mladých praktikov je to zasa podľa MUDr. Lipovského neoceniteľná príležitosť stretnúť európske kapacity všeobecného lekárstva, získať informácie nielen o diagnostických a terapeutických postupoch, ale aj o fungovaní odboru v iných krajinách, precvičiť si komunikačné zručnosti v angličtine, príležitosť nadviazať užitočné a obohacujúce kontakty s kolegami z celej Európy. Pre všetkých ide o veľkú inšpiráciu ako posunúť situáciu na Slovensku ďalej a zlepšiť starostlivosť v primárnom kontakte.

Chceme, aby mladí praktici potom ďalej šírili podnetné myšlienky z konferencie svojim známym a kolegom. Aby sa stali pre túto odbornosť akýmisi „advokátmi“, aby ich to viac motivovalo k práci a aby to v nich posilňovalo presvedčenie, že ich zaradenie sa do oboru všeobecného praktického lekárstva má zmysel. A že to má zmysel aj u nás na Slovensku a že v prípade potreby vždy nájdu  podporu starších kolegov a organizácií, v ktorých sa všeobecní lekári združujú,“ uviedol predseda Mladých praktikov MUDr. Peter Lipovský.

V posledných rokoch našťastie hlas lekárov primárnej praxe silnie a všeobecní lekári sa stále viac aktivizujú. „Pri priemernom veku všeobecného lekára 56 rokov, v porovnaní napríklad so škandinávskymi krajinami, kde je to 46-47 rokov, nám všetkým musí ísť o jednu vec – vychovať vzdelaných a skúsených nasledovníkov. Ak by sme problémy v odbore neriešili, o desať rokov môže mať všeobecné lekárstvo na Slovensku vážne problémy. Mladým treba povedať, že toto už „starí“ nevyriešia a to, kto sa bude starať o našich rodičov a o nás je len a len v našich rukách. Sami musíme bojovať o vlastné kompetencie a o lepšie spoločenské postavenie,“ uzatvoril MUDr. Peter Lipovský, predseda Mladých praktikov pri Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov.