Včera sa belgickom Bruseli skončila prekonferencia EYFDM (European Young Family Doctors Movement), na ktorej sa stretlo viac ako 100 účastníkov z radov európskych Mladých praktikov. Nechýbali medzi nimi ani zástupcovia Mladých praktikov, odbornej sekcie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva zo Slovenska, ktorých viedla ich predsedníčka MUDr. Katarína Kováčová.

Inšpiratívne dvojdňové stretnutie desiatok všeobecných lekárov z celej Európy bolo intenzívne naplnené nielen kvalitným odborným programom, ale vďaka sociálnemu programu aj príležitosťou na zoznamovanie sa s kolegami z celej Európy, nadväzovanie nových kontaktov a priateľstiev a vzájomnej výmeny odborných aj osobných skúseností o systéme fungovania všeobecného lekárstva v rôznych krajinách Európy.

Aj slovenskí zástupcovia, rovnako ako ostatní účastníci, ocenili odborný aj sprievodný program konferencie, nasadenie belgického organizačného tímu a vyjadrili presvedčenie, že získané skúsenosti budú veľkou inšpiráciou nielen pre mladých začínajúcich všeobecných lekárov, ale aj pre rozvoj odboru v ich domovskej krajine.

Na hlavnej konferencii sa prihovoril mladým lekárom z celej Európy belgický minister zdravotníctva Belgicks. Na záverečnom podujatí prekonferencie odovzdal doterajší prezident EYFDM Nick Mamo z Malty svoju funkciu novému prezidentovi Stuartovi Holmsovi z Veľkej Británie.

„EYFDM 2023 je históriou. Veľká vďaka za dva inšpiratívne konferenčné dni patrí organizačnému výboru a všetkým aktívnym a energickým účastníkom. Ste srdcom a budúcnosťou všeobecného lekárstva,“ týmito slovami sa rozlúčil belgický tím s účastníkmi prekonferencie EYFDM 2023 na sociálnych sieťach.

Všeobecní lekári zo Slovenska sa následne presunuli na hlavnú konferenciu WONCA Europe Conference, ktorá prebieha v Bruseli od 7.-10. júna 2023.