Už sa blížia naše Dni mladých praktikov. Vidíme sa v Šport Hoteli Donovaly už tento víkend, 24.-26.3.2023. Pripravili sme pre vás zaujímavý program plný prednášok a aj praktické workshopy.

Samozrejme, podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK. Účastníci obdržia nasledujúci počet kreditov:

Pasívna účasť:

  • Piatok 24. 3.2023 – 5 kreditov
  • Sobota 25. 3.2023 – 8 kreditov

Aktívna účasť:

  • Autor prednášky – 10 kreditov
  • Prví dvaja spoluautori – 5 kreditov

Počas tohtoročných Dní mladých praktikov sa budeme venovať viacerým témam. Určite nevynecháme zdravotné poisťovne a výkazy, tejto téme sa venuje MUDr. Lipovský, viceprezident SSVPL. O tom, ako komunikovať s pacientom a o organizácii práce v ambulancii  nám viac povedia v dvoch prednáškach MUDr. Zuzana Pitoňáková, hlavná lekárka polikliniky MEDANTE a priekopníčka psychosomatickej (celostnej) medicíny na Slovensku a  profesionálna koučka Sabina Janáková. HPV infekcia je aktuálne diskutovaná téma a ani my ju nevynecháme. Viac sa dozviete z prednášky MUDr. Mgr. Silvia Masaryková, MPH, ktorá sa venuje preventívnej medicíne a zároveň je koordinátorkou zahraničných aktivít Mladých Praktikov. Samozrejme máme pre vás omnoho viac aktuálnych a zaujímavých tém, a preto nevynechajte ani jeden deň.

Dni mladých praktikov začínajú v piatok 24.3. a hneď po príchode vás čaká interaktívna prednáška na tému KARDIOLÓGIA A EKG KAZUISTIKY V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA I.  Prednášať bude MUDr. Dr. Miroslava Valentová, PhD. Kardiologička, primárka Kliniky geriatrie na Univerzitnej klinike v Göttingene, Nemecko. Venuje sa klinickému výskumu v oblasti srdcového zlyhávania, kachexie, sarkopénie, frailty a črevného mikrobiómu. Prednáša pre študentov medicíny, vedie doktorandov. Spolupodieľa sa na interdisciplinárnej kardiologicko -nefrologickej spolupráci v zmysle špecializovanej ambulancie a pravidelnej prednáškovej činnosti. S nami sa podelí o svoje bohaté vedomosti v prednáškovej časti a o svoje skúsenosti cez kazuistiky. Výborný začiatok skvelého víkendu!

Aj v našich ambulanciách môžu nastať krízové situácie a v ten moment veľmi záleží na tom, ako zareagujeme. Dovoľujeme si vás týmto pozvať v sobotu na WORKSHOP PRVEJ POMOCI A URGENTNÝCH STAVOV a na KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV I a II. V rámci kurzov nám profesionálni záchranári ukážu, a naučia nás, zručnosti, ktoré nám poskytnú istotu práve v tých situáciách, ktorých sa bojíme najviac – a to život ohrozujúce stavy. Zostaňte až do konca našich Dní mladých praktikov a odmenou vám bude väčšia istota. Tak dovidenia na Donovaloch!