12 th EURIPA RURAL HEALTH FORUM sa koná v dňoch od 19. do 21. októbra 2023 v Călimănești-Căciulata v Rumunsku.

Hlavnou témou konferencie je: Rural Family Medicine – looking to the future (Vidiecke rodinné lekárstvo – pohľad do budúcnosti).

Na stretnutí sa už po dvanásty krát zúčastňujú lekári z vidieka, ale aj z miest, ktorých zaujíma problematika práce v odľahlejších oblastiach, kde nie sú k dispozícii všetky vyšetrovacie zložky a dostupnosť špecialistov, či iných zdravotníckych služieb je vzdialená.

Je nám cťou, že nás na tomto významnom stretnutí organizácie, ktorá podporuje aj mladých lekárov a dáva im príležitosti uplatniť sa formou spolupráce na medzinárodnej úrovni z radov Mladých praktikov zastupujú MUDr. Beáta Blahová a MUDr. Ľubomír Molčan, ktorý nás prezentuje aj posterom Great event with greatest results o tohtoročnom podujatí k Svetovému dňu rodinných lekárov, o Krokovačke.