Podmienky členstva

  • Členom Mladých praktikov sa môže stať každá lekárka a lekár zaradený do špecializačného odboru Všeobecné lekárstvo.
  • Mladým praktikom sa môžu stať všeobecné lekárky a všeobecní lekári do 5 rokov po atestácii.
  • Členstvo nie je obmedzené vekom.
  • Členovia uhrádzajú pravidelne ročný členský poplatok 10 €.

1. Osobné údaje

2. Kontakt