Prezidentka WONCA Anna Stavdal sa v najnovšom newslettri prihovára mladým lekárom.
V úvode sa delí o skúsenosť svojho kolegu, ktorý nedávno označil mladých lekárov WONCA za „budúcnosť rodinnej medicíny“. Nechápal ich podráždenie výrokom, ktorý zamýšľal ako pochvalu. Vysvetlenie poskytla odpoveď mladých praktických lekárov. „My sme aktívni už dnes. Sme súčasťou tímu, ktorý buduje našu profesiu už teraz.“ A doktorka Anna Stavdal s ich postojom jednoznačne súhlasí. „Generácie mladých rodinných lekárov počas päťdesiatich rokov organizácie WONCA dospeli spolu s nami.“

Pôsobivá história mladých lekárov vo WONCA si zaslúži povedať:

Za posledných 20 rokov boli vo všetkých siedmich regiónoch WONCA založené hnutia mladých lekárov (YDM), čo prispelo k zvýšeniu počtu členských organizácií. Pre WONCA sú „mladí lekári“ tí, ktorí majú „prvých päť rokov praxe ako rodinný lekár, alebo sú v príprave na rodinného lekára, alebo sú študentmi medicíny. Každý, kto spĺňa tieto kritériá, má nárok na členstvo v YDM a na účasť na konferenciách WONCA za znížené poplatky. Členovia WONCA, ktorí nespĺňajú definíciu, nie sú oprávnení sa k YDM pripojiť.

Samozrejme, v opačnom smere takáto exkluzivita neexistuje: Všetci členovia WONCA, bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo dĺžku praxe, sú vítaní na aktivitách WONCA riadenia a profesionálneho rozvoja.

Formujú sa hnutia mladých lekárov

Prvý YDM bol založený v roku 2004 v Európe – v Lisabone v Portugalsku, čo vysvetľuje ja názov, ktorý si jeho členovia pôvodne zvolili: Hnutie Vasco da Gama. Do roku 2009 založil ázijsko-pacifický región svoje hnutie Rajakumar. Nasledujúci rok 2010 nasledovali regióny Južná Ázia a Južná Amerika pod názvami The Spice Route a Waynakay. V roku 2013 regióny EMR a Afrika založili svoje hnutia Al-Razi a AfriWon. V roku 2014 nasledovala Severná Amerika s ich Polaris. Sieť pridružená k WONCA pre „mladých vidieckych lekárov vo výcviku“ s názvom Rural Seeds bola spustená v roku 2017. V roku 2022 sa Hnutie Vasco da Gama stalo Európskym hnutím mladých lekárov.

Rozvoj YDM

Bolo jasné, že na to, aby bol hlas mladých lekárov počuť v našej globálnej komunite, musia byť zastúpení v globálnej výkonnej rade. Po začatí skúšobného obdobia v roku 2013 bolo prijaté rozhodnutie o zmene stanov, pričom sa trvalé miesto v predstavenstve pridelilo zástupcovi Mladých lekárov vo WONCA. Jeden po druhom, šesť zo siedmich regionálnych výborov WONCA, pridelili miesto zástupcovi mladých lekárov a podľa toho zmenili svoje stanovy. Jedinou výnimkou je WONCA Severná Amerika, ktorej regulačný systém sa líši od systému iných regiónov.

Každé z hnutí mladých lekárov má svoju vlastnú štruktúru riadenia. Organizujú regionálne, ale aj globálne predkonferencie. Zástupcovia MDM sa čoraz viac začleňujú do pracovných skupín a osobitných záujmových skupín. Dohody o spolupráci medzi sieťami WONCA a regionálnymi YDM sú zavedené od roku 2022. Videli sme aj mladých lekárov, ktorí vystúpili na pódium ako hlavní rečníci na regionálnych aj globálnych konferenciách.

Vklady

Ešte pred pandémiou COVID 19 začali mladí lekári byť prvými osvojiteľmi kybernetických nástrojov. Organizovali digitálne webináre, stretnutia, fóra a konferencie, čím umožnili lepšie prepojenie vzdialených globálnych sietí WONCA.

Keď už spoznali možnosti odborných výmen, ktoré poskytuje široká globálna sieť, a začali ich kreatívne využívať. Dobrým príkladom je Family Medicine 360º (FM360º). Bola založená v roku 2013 a na svojej webovej stránke je opísaná ako:

…globálny výmenný program pre tých, ktorí absolvovali školenie v oblasti rodinného lekárstva/všeobecnej praxe a prvých päť rokov praxe v oblasti rodinného lekárstva. Umožňuje účastníkom stráviť až štyri týždne návštevou systému primárnej zdravotnej starostlivosti v inej krajine a zahŕňa hostiteľské postupy z celého sveta. Je založená na vzdelávacích cieľoch, čím jej poskytuje vzdelávací obsah.

A je ich viac. Napríklad ASPIRE:
…program YDMs spustený s cieľom posilniť spojenie mladých lekárov rodinného lekárstva s globálnou komunitou rodinného lekárstva prostredníctvom vzdelávacích workshopov, konferencií a výskumu, zvýšenie zapojenia národných a regionálnych organizácií, ako aj WONCA World… Toto umožňuje mladým lekárom prispieť k zlepšeniu primárnej starostlivosti v globálnom prostredí.

Je ľahké pochopiť, prečo som celý tento Newsletter venovala mladým lekárom z WONCA!

Prezidentka Dr. Anna Stavdal píše aj o základných hodnotách rodinnej medicíny.

„Zakaždým, keď sa stretnem s ľuďmi, ktorí sú iní ako ja, pripomeniem si, koľko rozmanitosti to pridáva profesionálnej komunite. Viac, ako si možno uvedomujeme, sme produktmi kultúry a doby, v ktorej sme vyrástli. Naše rozdielne skúsenosti vytvárajú a posilňujú rôzne perspektívy a očakávania a do určitej miery aj odlišné hodnoty. Zdieľame vzájomnú zodpovednosť za uznanie, uznanie a rešpektovanie tejto rôznorodosti predpokladov a priorít, a to aj v našom profesionálnom živote.

V marcovom bulletine WONCA som spustila globálny brainstormingový proces zameraný na ‚Základné hodnoty rodinnej medicíny‘. Moja požiadavka je, aby YDM zaradili túto tému do programu pri plánovaní svojich stretnutí a konferencií počas tohto obdobia.

Chceme, aby naše výmeny boli relevantné a užitočné pre náš cieľ: rozvíjať a udržiavať spoločné chápanie nášho pôsobenia. Aby sme to dosiahli, musia byť vypočuté všetky naše hlasy. Teším sa na príspevok, ktorý do procesu prinesú mladí lekári vo WONCA!

Podeľte sa o svoje názory a úvahy. Napíšte nám na CoreValues@wonca.net.

„Nakoniec chcem poďakovať vám, mladým doktorom WONCA, za úsilie, ktoré investujete a za príspevky, ktoré robíte pri budovaní rodinnej medicíny súčasnosti. Áno, aj budúcnosti. Naša spoločnosť je spoločným podnikom pre rodinných lekárov – mladých, starých aj všetkých uprostred.“

doktorka Anna Stavdal
Prezident WONCA