„Všeobecní lekári môžu samostatne pracovať, dôkladne poznajú svojich pacientov a ich kompetencie stále pribúdajú. Takže medicína v ambulancii všeobecného lekára je stále krajšia, širšia, s väčším rozsahom. Tých príležitostí bude stále viac a viac.“

MUDr. Peter Makara, všeobecný lekár pre dospelých zo Sniny

„Mladí študenti, aj mladí lekári, majú rôzne výzvy. Každý chce byť kardiochirurg alebo neurochirurg, ale ja by som chcel zdôrazniť, že všeobecné lekárstvo je krásna medicína. Kto chce, môže robiť naozaj krásnu medicínu s veľkým zásahom a so širokým spektrom diagnóz a momentálne už aj s dosť veľkými kompetenciami, ktoré by sme postupne chceli aj rozširovať. Momentálne nás však limituje vyšší vek populácie všeobecných lekárov, čiže vyzývam všetkých mladých lekárov, aby sa hlásili do tohto odboru, pretože je to naozaj pekný a perspektívny odbor medicíny.“

MUDr. Kamil Száz, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR

Vyskúšala som si prácu v nemocnici, vo firme, ktorá robí klinické skúšania, prácu posudkového lekára, internistu, pľúcneho lekára a nakoniec som zakotvila pri všeobecnom lekárstve. Práve preto, lebo všetci ostatní sa pozerajú na človeka rozkúskovane. Všeobecný lekár je ten, kto sa naňho pozerá v celostnom kontexte – psychickom, psychologickom, osobnom, sociálnom, rodinnom, zdravotnom – jednoducho ho dokáže vnímať holisticky, a to je to, čo ma na všeobecnom lekárstve baví. A vždy som chcela byť prínosom pre komunitu, v ktorej žijem, a pomáhať jej dlhodobo, a to sa mi v tejto práci viac než darí, v tom vidím jej najväčší zmysel. Do ambulancií chodia medici a sú často prekvapení tým, aká je naša práca pestrá, dobrodružná. Je tam všetko možné. V priebehu jedného dňa sa vystrieda toľko diagnóz a najmä toľko životných príbehov, že nemusíme ani čítať romány. To je to, čo ma na mojej práci baví a čo si myslím, že by mohlo baviť aj tých, ktorí sa pre všeobecné lekárstvo rozhodujú.

MUDr. Jana Bendová, všeobecná lekárka pre dospelých z Veľkého Bielu

„Myslím si, že postavenie všeobecného lekára je veľmi dôležité v spoločnosti, pretože všeobecný lekár je prvý kontakt s pacientom. Chodia k nemu aj pacienti, ktorí prichádzajú s počiatočnou diagnózou, nie hneď v akútnych stavoch, v akých ich vidíme v nemocniciach, a ja rolu všeobecného lekára vidím aj vo vnášaní osvety v prevencii a v tom, ako posilniť povedomie v širokej populácii o tom, ako si udržiavať vlastné zdravie.“

MUDr. Iva Mišigová, v rezidenčnom programe v Nemocnici sv. Michala v Bratislave

„Všeobecnou lekárkou som sa stala, pretože som chcela vidieť výsledok svojej práce, chcela som byť pánom svojho času a chcela som, aby som sama seba motivovala, ako sa viac vzdelávať, ako viac pomáhať, ako lepšie liečiť, diagnostikovať. Chcela som odborne rásť a mala som pocit, že keď budem vo vlastnej ambulancii, tak sa mi to všetko lepšie podarí. A prečo sa stať všeobecným lekárom? Ja si myslím, že všeobecným lekárom sa môže alebo má stať najmä lekár, ktorý je empatický, ktorý vie, čo chce robiť a čo chce poskytnúť svojim pacientom. Hovorím tak nadnesene, že je úplne jedno, kde bude robiť všeobecného lekára, či na predmestí Manhattanu, alebo v Hornej Maríkovej. Keď ho bude robiť dobre, bude obľúbený, pacienti ho budú mať radi a on bude rád, že bude robiť svoju prácu dobre. Keď bude šťastný lekár, budú šťastní aj pacienti.“

MUDr. Zuzana Nedelková, všeobecná lekárka pre dospelých z Piešťan