„Myslím si, že obvodný lekár má úplne inú pozíciu ako špecialista, pretože je pacientmi často chápaný ako člen rodiny. Pre mňa to znamená, že nie som špecialista, ktorého pacient vidí raz za šesť mesiacov, ale som členom rodiny, ktorej pomáham a stretávam sa s ňou pravidelne. V rámci zdravotníckeho systému poskytuje všeobecné lekárstvo výnimočné rodinné prostredie.“

Mladý praktik, MUDr. Peter Horkay zo Svidníka

„Je to odbor, ktorý je veľmi zaujímavý, mnohoraký, vyžaduje rôzne komunikačné zručnosti, právne aj manažérske povedomie. Pri pochybnostiach, či sa vydať touto cestou, je dobré navštíviť zabehnutú ambulanciu všeobecného lekára, aby si vedeli prácu predstaviť. Ale pre tých, ktorí majú rodinu, chcú mať flexibilný pracovný čas, chcú si samostatne manažovať svoju prácu a pomáhať komunite, túto voľbu rozhodne odporúčam.“

Mladý praktik, MUDr. Kristína Madajová z Abraháma

„Systém zdravotníctva je bez všeobecného lekára neudržateľný. Ak nebude kvalitný všeobecný lekár, ani najlepší špecialisti, ani špičkové nemocnice ho neudržia. Dôležitý je práve kvalitný prvý kontakt. Všeobecný lekár má najväčší vplyv na to, ako sa o seba bude pacient starať. A práve komplexnosť pohľadu mu dáva možnosti, ako ovplyvňovať zdravie celej populácie.

Mladý praktik, MUDr. Radovan Antoš z Bardejova

Postavenie všeobecných lekárov v systéme zdravotnej starostlivosti očami samotných všeobecných lekárov

„Postavenie všeobecného lekára sa zmenilo pomerne výrazne. Zmenilo sa aj spoločensky. Pokiaľ však ide o uznanie práce všeobecných lekárov, myslím si, že prišlo k určitému prepadu. Spoločnosť, vrcholoví predstavitelia, ale aj obyčajní ľudia sú pri dnešnom množstve informácií oveľa náročnejší a kritickejší. Niekedy chcú kontrolovať našu prácu a navigovať, ako máme svoju prácu robiť. Toto kedysi neexistovalo. Kedysi bol všeobecný lekár uznávaná autorita, ktorej pacient plne dôveroval, a to, čo lekár spravil, pacient považoval za správne. Toto je dnes, bohužiaľ, problém, aj keď treba na druhej strane vyzdvihnúť, že kompetencie všeobecných lekárov sa neustále zvyšujú, zlepšuje sa technické vybavenie ambulancií. Takže nielen vedomostne, ale aj vybavením ambulancií sme zaznamenali výrazný vzostup.“

MUDr. Zuzana Nedelková, všeobecná lekárka pre dospelých z Piešťan

„Všeobecní lekári sú podľa môjho názoru veľmi podceňovaní, aj málo ohodnotení. Ale verím tomu, že už naša generácia prinesie veľa inovatívnych vecí, má motiváciu veľa vecí zlepšiť aj pre pacienta, aj pre seba. Myslím si, že keď k tomu prispejeme aj my, budúcnosť všeobecného lekárstva sa bude len a len zlepšovať.“

Mladý praktik, MUDr. Katarína Kováčová zo Šale