6. – 7. jún 2023 – prekonferencia EYFDM, 7. – 10. jún 2023 – 28. WONCA Europe Conference v belgickom Bruseli.

Na oboch významných odborných stretnutiach všeobecných lekárov z celej Európy nechýbala ani silná zostava Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva zo Slovenska. Vzdelávali sa, inšpirovali, ale aj osobne prispeli svojimi skúsenosťami a vedomosťami k odbornému programu oboch konferencií. Sme na ich aktívnu účasť hrdí.

Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva dlhodobo a intenzívne podporuje účasť svojich členov na odborných konferenciách v zahraničí a upevňovanie medzinárodnej spolupráce, aby prinášali nielen nové poznatky z odboru na Slovensko, ale aj prezentovali úroveň a odbornosť slovenského všeobecného praktického lekárstva v ďalších krajinách. Vzájomná spolupráca je obohacujúca a aj nám prináša veľa podnetov na zlepšovanie našej práce a inšpirácií ako ďalej rozvíjať náš odbor doma.

Vzdelávaním na prestížnych zahraničných podujatiach však rozširujeme svoju odbornosť najmä v prospech svojich pacientov, aby sme im mohli poskytovať stále lepšiu a lepšiu zdravotnú starostlivosť a najnovšiu liečbu podľa aktuálnych vedeckých poznatkov v odbore všeobecného lekárstva na európskej úrovni.

Delegáti rôznych konferencií zastupujú nás všetkých a o svoje skúsenosti a novozískané poznatky sa vždy po návrate radi podelia aj s ostatnými členmi Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Účastníkmi týchto výnimočných stretnutí sa môžete stať aj vy, ak sa stanete členom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Podmienky členstva nájdete na: https://ssvpl.sk/clenstvo/