Pozývame vás na odborný seminár, ktorý organizuje spoločnosť Sandoz v spolupráci so SLK. Čakajú vás štyri zaujímavé témy a aj malé občerstvenie. Odborný seminár je zaradený do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK. Zajtra sa vidíme Košiciach a v Trnave, neskôr v Prešove, Bratislave a v Bojniciach.