Účastníkom prekonferencie EYFDM (European Young Family Doctors Movement) v Bruseli v Belgicku sa dnes na jej otvorení prihovoril prezident WONCA (World Organization of Family Doctors) Prof. Dr. Shlomo Vinker.

Delegáciu Mladých praktikov zo Slovenska na medzinárodnom stretnutí vedie ich predsedníčka MUDr. Katarína Kováčová.