MUDr. Adriána Jarolímková, všeobecná lekárka Nemocnice AGEL Košice-Šaca, ktorá je vo výbore  Mladých praktikov Ambasádorkou zahraničných aktivít pre Česko sa zúčastnila 7. Praktickej konferencie pre mladých lekárov  u našich susedov v Českej republike.  O svojich dojmoch z konferencie píše:

V odbornej sekcii Mladí praktici Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva sa mi naskytla jedinečná príležitosť zúčastniť sa 7. Praktickej konferencie pre mladých lekárov  u našich susedov v  Českej republike. Konferencia sa konala od 19.5. – 21.5.2023 v druhom najväčšom meste republiky – v Brne. Už v piatok som absolvovala organizované neformálne stretnutie, ktorého súčasťou bolo aj valné zhromaždenie spolku Mladých praktikov. Atmosféra v Reštaurácii u Dreveného orla bola veľmi príjemná, uvoľnená a otvorená.

Nasledujúci deň prebiehal program formou spoločných prednášok a workshopov. Za skvelý nápad považujem rozdelenie účastníkov do siedmych skupín podľa krajov. V menších skupinkách sme absolvovali jednotlivé workshopy a postupne sme sa zoznamovali. Vymieňali sme si vzájomné informácie o fungovaní systémov jednotlivých ambulancii, dobré, ale aj zlé stránky. Témy workshopov boli veľmi aktuálne a považujem za dôležité venovať sa preberaným témam aj u nás na Slovensku.

Značné percento pacientov, ktoré denne vyhľadajú pomoc svojho všeobecného lekára má problémy práve s pohybovým aparátom. S fyzioterapeutom Bc. Vrbíkom sme absolvovali praktický nácvik zručností potrebných na diagnostiku a riešenie vertebrogénnych algických syndrómov v našich ambulanciách. Problematikou akútneho brucha nás previedol chirurg MUDr. Záhora. Hematoonkológ MUDr. Vodička nám objasnil diferenciálnu diagnostiku, týkajúcu sa patologických zmien krvného obrazu. Témou psychického zdravia tehotných a dojčiacich žien nás zase previedol MUDr. Šebela, psychiater Národného ústavu duševného zdravia v Klecanoch. Tematiku preventívnej medicíny, ktorou sa zaoberá práve Loono nám odprezentovali MUDr. Šédová a MUDr. Hajšmanová. S kolegyňami sme realizovali aj nácvik správneho preventívneho vyšetrenia prsníkov a semenníkov na umelých modeloch. Je veľmi dôležité, aby sme všetci takéto vyšetrenia ovládali, aplikovali ho vo svojom  živote a vedeli ho správne aj naučiť našich pacientov. Veľkou témou je aj paliatívna medicína, ktorá si určite zaslúži viac pozornosti ako sa jej momentálne dostáva. Kolegovia MUDr. Demo a MUDr. Pacíková otvorili zložitú tému zomierania.

Ak vám niekedy chýbala spätná väzba od záchranárov, tak práve na spoločnej prednáške s PhDr.  Peřanom, Ph.D., FERC  by ste si prišli na svoje. Dlhoročný záchranár poukázal na svetlé, ale aj temnejšie stránky spolupráce s ambulanciami všeobecných lekárov a predstavil publikáciu, ktorú naši susedia vydali práve za účelom zlepšenia povedomia o akútnych stavoch a ich manažmente.

Nielen nás, mladých praktických lekárov na Slovensku, ale aj v Českej republike trápia úskalia správneho vykazovania a vedenia vlastnej ambulancie. Tejto neľahkej témy sa zhostil MUDr. Maškulík, ktorý svojou naozaj podrobnou prednáškou zoznámil menej skúsených kolegov okrem iného aj s nástrahami, s ktorými sa môžeme v tejto oblasti stretnúť.

Ako už býva zvykom, organizátori nám pripravili aj zážitkový večerný program – Doktorská street party, ktorá sa uskutočnila v centre Brna.

Z konferencie som  odchádzala plná nadšenia zo získaných informácií a vedomostí, ktoré som postupne vstrebávala.  Všetci prednášajúci, organizátori, ale aj účastníci kurzu sú nadšencami milujúcimi svoju prácu a snažia sa posunúť zdravotný systém do lepšej budúcnosti. Sú pripravení podeliť sa o svoje informácie a know-how s kolegami aj z iných odborov naprieč celou republikou.

Na konferencii som myslela aj na vás, mojich kolegov z Mladých praktikov, ktorí ste rovnakými nadšencami pre svoju prácu, vzdelávanie a odovzdávanie skúseností. Som vďačná, že medzi vás môžem patriť aj ja. Myslím si, že všetci môžeme svojou troškou  prispieť do nášho systému, neuspokojiť sa so zavedenými tradíciami a snažiť sa posúvať naše zdravotníctvo vpred.

Týmto by som sa ešte raz chcela poďakovať skvelým organizátorom a prednášajúcim, ktorí pre nás pripravili naozaj skvelý zážitok. Dúfam, že v budúcnosti nadviažeme s kolegami z Česka bližšiu spoluprácu, z ktorej budeme všetci čerpať inšpiráciu a motiváciu do budúcnosti.

S úctou MUDr. Adriana Jarolímková