Slovenská lekárska knižnica aj Mladým praktikom s radosťou oznamuje, že Slovensko získalo do 31.12.2023 BEZPLATNÝ prístup k Evidence Based Medicine Guidelines. Prístup do databázy je možný nielen pre registrovaných členov knižnice, ale aj pre širokú, predovšetkým odbornú verejnosť. Sprostredkuje ho Fínska lekárska spoločnosť a je v anglickom jazyku.

Viac na: https://www.ebm-guidelines.com/slovakia

Prístup je možný zo všetkých počítačov, smartfónov a tabletov (Windows, MacOS, Android, iOS) v rámci Slovenska odkiaľkoľvek bez ohľadu na to, či ste, alebo nie ste registrovaným členom Slovenskej lekárskej knižnice. Ak sa predsa rozhodnete pre služby knižnice, môžete sa online predregistrovať tu – https://www.sllk.sk/Sluzby/registracia/Stranky/online-predregistracia.aspx.

 Čo je Duodecim a Duodecim EBMG?

  • Duodecim je vedecká vydavateľská pobočka Fínskej lekárskej spoločnosti, najväčšej lekárskej vydavateľskej spoločnosti v severských krajinách.
  • EBMG je ich databáza poznatkov o medicíne založená na dôkazoch, základná medicínska informácia vo fínskom systéme elektronického zdravotníctva. Môžu si ho predplatiť jednotlivci, inštitúcie alebo organizácie.
  • EBMG je tiež súčasťou EBMEDS, čo je databáza medicínskych poznatkov na podporu klinických rozhodnutí vo fínskych systémoch EMR.
  • Duodecim poskytuje bezplatný prístup k Duodecim EBMG lekárom, ktorí na základe metodických odporúčaní dokážu efektívne zlepšiť zdravotnú starostlivosť.
  • Tieto odporúčania sú založené na dôkazoch z praxe, ktorých cieľom je optimalizovať a zlepšiť kvalitu, a tiež náklady spojené so starostlivosťou o pacienta. Pri pravidelnom využívaní majú potenciál ovplyvniť výsledky starostlivosti k lepšiemu.

Slovenská lekárska knižnica privíta váš feedback ohľadom guidelines a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo pri probléme s prístupom ju neváhajte kontaktovať na adrese https://www.sllk.sk/.

Kolektív pracovníkov Slovenskej lekárskej knižnice sa teší na vzájomnú spoluprácu.