Vo štvrtok 13. apríla 2023 sme mali vzácnu príležitosť navštíviť ambulanciu MUDr. Adriany Šimkovej, hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo v Pezinku. Osobné stretnutia, zoznámenie sa s moderne fungujúcou ambulanciou všeobecného lekárstva s bohatým prístrojovým vybavením, ale aj výmena skúseností z bežnej prevádzky ambulancie boli pre nás veľmi obohacujúce, podnetné a inšpirujúce. Stretnutie sa nieslo v skutočne neformálnom a priateľskom duchu.

„Dnes sme dostali veľa podnetov na rozmýšľanie a zlepšovanie vlastných ambulancií,“ skonštatovala na záver predsedníčka Mladých praktikov MUDr. Katarína Kováčová. Stretnutia sa zúčastnili aj MUDr. Ema Míznerová z Bratislavy, MUDr. Iveta Kramárová zo Serede a MUDr. Dominika Šafárová z Pezinka.

Sme nesmierne hrdí, že MUDr. Adriana Šimková označila mladých všeobecných lekárov, ku ktorým patríme aj my Mladí praktici, vďaka otvorenosti k zmenám a progresívnym inováciám v odbore za veľkú nádej a budúcnosť všeobecného lekárstva na Slovensku.