Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolná činnosť je zameraná na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a na dodržiavanie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Akým spôsobom však kontroly zdravotné poisťovne vykonávajú? A môžu ju realizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia o jej výkone? Všetko dôležité nájdete v priloženom článku.

Link na článok: https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/kontrola-zo-zdravotnej-poistovne-co-je-o-nej-potrebne-vediet-1644/