Kolegovia z Centra verejnej primárnej zdravotnej starostlivosti Doboj Republika Srbská/Bosna a Hercegovina pozývajú členov EYEDM na svoju konferenciu.

Centrum verejného základného zdravotníctva Doboj (Public Primary Healthcare Centre Doboj) bude v dňoch 14.-17. septembra 2023 hostiteľom 3. Sympózia lekárov.

Od účastníkov konferencie sa očakáva aktívna účasť na workshopoch, kde budú prezentovať systém zdravotnej starostlivosti ich krajiny a participácia v diskusiách s miestnymi mladými všeobecnými lekármi. Organizátori zároveň vyzývajú účastníkov, aby sa aktívne zapojili do programu hlavnej konferencie aj zaslaním abstraktov (oficiálna webová stránka bude čoskoro oznámená). Abstrakty z workshopu je potrebné zaslať na marina.joticivanovic@domzdravljadoboj.ba

Úradnými jazykmi konferencie sú srbčina a angličtina.

Okrem výmeny odborných skúseností na konferencii a workshopoch sú v dňoch 14.-15. septembra plánované aj návštevy ambulancií všeobecných lekárov v meste aj na vidieku.

Na výmennú účasť na konferencii je voľných 12 miest. Uprednostní budú kandidáti, ktorí dobre rozumejú angličtine alebo jazyku hostiteľskej krajiny a tí, ktorí sa konferencie doteraz nezúčastnili.
Kandidát musí vo výmennom programe zohrávať aktívnu úlohu a byť aktívny v šírení skúsenosti vo svojej domovskej krajine. Motivačný list a životopis zašlite národnému koordinátorovi výmeny.

Pozvánka v PDFUzávierka prihlášok je 31. júla 2023.