Tohtoročné heslo kampane v rámci Svetového dňa darcov krvi (World Blood Donor Day) sa nesie v duchu hesla: Daruj krv, daruj plazmu, zdieľaj život, zdieľaj často (Give blood, give plasma, share life, share often).

„Zameriava sa na pacientov, ktorí potrebujú celoživotnú podporu formou transfúznych liekov, a zdôrazňuje úlohu, ktorú môže zohrať každý jeden človek vďaka darovaniu drahocennej krvi alebo plazmy,“ zdôrazňuje sa na stránke Svetového dňa darcov krvi.

Prvý Svetový deň darcov krvi zorganizovali 14. júna 2004 pracovníci juhoafrickej Národnej transfúznej služby v Johannesburgu a v máji 2005 na Svetovom zhromaždení ministri zdravotníctva schválili rezolúciu, podľa ktorej sa Svetový deň darcov krvi bude konať každý rok 14. júna.

Dátum 14. jún nebol vybraný náhodne. Viaže sa k narodeniu amerického biológa a lekára rakúskeho pôvodu Karla Landsteinera (14. jún 1868 – 26. jún 1943), nositeľa Nobelovej ceny za medicínu. V roku 1909 objavil krvný systém A, B, 0 a AB, a práve za prácu na krvných skupinách získal v roku 1930 Nobelovu cenu.

Aj Mladí praktici dnes vyjadrujú úctu všetkým dobrovoľným darcom krvi za prejavenú solidaritu a úctu k životu.