Hospodárske noviny- rozhovor s prezidentom SSVPL MUDr. Petrom Makarom, MPH.

Lekár potrebuje čas, kompetencie a peniaze...

WORKSHOP Mladý praktik Nazri oknom do sveta

Dňa 17. 10. 2014  sa uskutočnil na XXXV. Výročnej konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách workshop Mladých praktikov

O XXXV. výročnej konferencii všeobecných lekárov, vyhlásenie účastníkov konferencie

Slovenskí všeobecní lekári sa stretli v dňoch 16. až 18.

Workshop Mladých praktikov na konferencii v Tatrách 2014

Dňa 16. - 18. októbra 2014 sa uskutoční XXXV. Výročná konferencia SSVPL vo Vysokých Tatrách, kde budeme mať aj my, mladí praktici svoj blok. Prídite sa k nám pripojiť.

Slovenskí Mladí Praktici na VdGM Prekonferencii WONCA 2014 v Lisabone

MUDr. Ľudmila Resutíková, okres Veľký Krtíš,

špecializácia v odbore Všeobecné lekárstvo z roku 2013

Stránky

Subscribe to Mladí praktici RSS