Prijímame nových členov

Ako sa stať mladým praktikom a aké sú výhody členstva? 

Medzi výhody členstva Mladých Praktikov patrí predovšetkým vstup zdarma na výročnú konferenciu Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá sa koná každoročne v októbri vo Vysokých Tatrách. Okrem toho, aktívni členovia zapájajúci sa do odbornej sekcie Mladí Praktici majú možnosť získať bezplatnú účasť na medzinárodných fórach a prekonferenciách mladých všeobecných lekárov. Ďalej je to možnosť vyjadriť svoj názor a posunúť ho ďalej.

K registrácii potrebujeme Vaše meno, korešpondenčnú adresu, miesto pôsobenia, rok zaradenia do VL, univerzitu zaradenia, prípadne zaradenie do rezidentského programu. Tieto informácie nám pošlite na našu mailovú adresu mladi.obvodaci@gmail.com. Pre čerpanie výhod členstva je potrebné stať sa členom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL). Vyplnenú PRIHLÁŠKU za člena SSVPL posielajte adresu:

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL
Stredná 80, 821 04 Bratislava

Zaregistrujte sa aj na túto webovú stránku. Registračný formulár vyplňte TU.
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na už spomenutú mailovú adresu mladi.obvodaci@gmail.com.